[1]
จันทโสภีพันธ์ พ., สุวรรณ ณ., เพียรมงคล ย., and ศรีสมบูรณ์ จ., “ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ”, TJNC, vol. 26, no. 3, p. 48, Sep. 2012.