[1]
สิงห์ช่างชัย เ., ทองสุข ป., and หมวดเอียด ป., “การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย”, TJNC, vol. 26, no. 4, p. 5, Sep. 2012.