[1]
กิติศรี จ., นันทชัยพันธ์ พ., and ธงชัย ฉ., “การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”, TJNC, vol. 26, no. 4, p. 17, Sep. 2012.