[1]
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ., คุปตานนท์ ข., and ว่องสิริมาศ น., “กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย”, TJNC, vol. 26, no. 4, p. 108, Sep. 2012.