[1]
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ., “บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย”, TJNC, vol. 27, no. 1, p. 13, Sep. 2012.