[1]
กฤษณบุตรป., โตสิงห์อ., ดนัยดุษฎีกุลส., and ไอรมณีรัตน์เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก”, TJNC, vol. 27, no. 1, p. 39, Sep. 2012.