[1]
สุขนิธิจ., ธรรมพนิชวัฒน์ว., วิเชียรเจริญไ., and เลิศธรรมเทวีว., “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด”, TJNC, vol. 27, no. 1, p. 78, Sep. 2012.