[1]
เอิบอาบ ส. and ลีวิรัตน์ ส., “ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยา และการตอบสนองการหายใจ”, TJNC, vol. 29, no. 4, pp. 105–120, Nov. 2014.