[1]
ราชวงศ์ ว., มหัคฆะกาญจนะ น., ไตรรัตน์อภิชาติ ว., พรหมเมศ ส., วนวโรดม พ., and คงมุต พ., “ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา”, TJNC, vol. 29, no. 4, pp. 121–130, Nov. 2014.