[1]
แสงงาม จ., ธรรมพนิชวัฒน์ ว., เลาหเพ็ญแสง ม., and พยัคฆเรือง ส., “ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด”, TJNC, vol. 30, no. 1, pp. 86–98, Jun. 2015.