[1]
จันทร์นพคุณ จ. and ศุภปีตีพร ศ., “ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”, TJNC, vol. 30, no. 2, pp. 113–126, Sep. 2015.