[1]
เสนะสุทธิพันธุ์ ว. and หนูคง อ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น”, TJNC, vol. 30, no. 2, pp. 46–59, Sep. 2015.