[1]
เข็มทอง อ., ฉายพุทธ ป., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., and จุฑาภิสิทธิ์ ส., “อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด”, TJNC, vol. 30, no. 2, pp. 60–74, Sep. 2015.