[1]
อุปนิสากร ส., สมหมาย ท., วัฒนประสาน ป., and บุญรัตน์ จ., “การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม”, TJNC, vol. 30, no. 2, pp. 86–100, Sep. 2015.