[1]
หวนศรี ก. and อิสระมาลัย แ., “การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา”, TJNC, vol. 30, no. 2, pp. 101–112, Sep. 2015.