[1]
สวัสดิพานิช น., เผือกเทศ ศ., สริยาภรณ์ อ., and เชาวน์เมธากิจ ช., “ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย”, TJNC, vol. 30, no. 3, pp. 39–53, Jan. 2016.