[1]
ศรีนารัตน์ น., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส., and วงษ์คงคำ เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้”, TJNC, vol. 30, no. 4, pp. 19–31, Jan. 2016.