[1]
ธีรชิตกุล จ., นาคะ ข., and บุญพัฒน์ ป., “การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา”, TJNC, vol. 27, no. 2, pp. 134–147, Jan. 2013.