[1]
เอี่ยมจันทร์ประทีป ส., แซ่เซี้ย ว., and คู่พันธวี เ., “ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”, TJNC, vol. 27, no. 3, pp. 77–90, Jan. 2013.