[1]
จิรวัฒน์กุล ศ., “ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย”, TJNC, vol. 27, no. 4, pp. 26–42, Jan. 2013.