[1]
อรรจน์สาธิต พ., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท., and เฉลิมโชคเจริญกิจ อ., “ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง”, TJNC, vol. 31, no. 3, pp. 110–120, Nov. 2016.