[1]
รัตนมงคล ช., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท., and ไอรมณีรัตน์ เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดปฐมภูมิของกระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง”, TJNC, vol. 31, no. 3, pp. 97–109, Nov. 2016.