[1]
เผือกเทศ ศ., “การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates”, TJNC, vol. 32, no. 1, pp. 94–114, Jun. 2017.