[1]
ราชวงศ์ ว., ฉายพุทธ ป., กิมปี ส., and เอี่ยมวนานนทชัย น., “ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด”, TJNC, vol. 28, no. 1, pp. 34–48, Jun. 2013.