[1]
แก้วแสง พ. and อิสระมาลัย แ., “การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก”, TJNC, vol. 32, no. 3, pp. 91–103, Nov. 2017.