[1]
มหาพรหมท., S. Monkong, and S. Wongvatunyu, “ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ”, TJNC, vol. 32, no. 3, pp. 50-65, Nov. 2017.