อุปนิสากร ส., ส่งวัฒนา ป., and แซ่เซี้ย ว. “ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนของเลือดดำที่ตำแหน่งขาหนีบในผู้ที่มีสุขภาพดี”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 25, no. 3, Sept. 2012, p. 25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2620.