อุปนิสากร สุพัตรา, ส่งวัฒนา ประณีต, and แซ่เซี้ย วิภา. “ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนของเลือดดำที่ตำแหน่งขาหนีบในผู้ที่มีสุขภาพดี”. Thai Journal of Nursing Council 25, no. 3 (September 11, 2012): 25. Accessed January 29, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2620.