1.
เก่งเขตกิจ บ, ระเบียบ เ, เอี่ยมรักษา ส. การตรวจเต้านมในสตรีไทย. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 21 [cited 2023 Feb. 5];15(1):55. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2229