1.
หนูคง อ. การจัดการโรคหืดในเด็ก : กลวิธีและการป้องกัน. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 22 [cited 2022 Aug. 15];22(2):32. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2250