1.
เสงี่ยม เ, สินธุ ศ. โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด. TJNC [Internet]. 2012 Aug. 23 [cited 2023 Jan. 27];15(2):66. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2301