1.
สิทธิกัน จ, ศุทธากรณ์ ว, แก้วธรรมานุกูล ธ. ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Nov. 30];24(1):49. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2554