1.
หากุหลาย ภ, ธนาโนวรรณ น. อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 7 [cited 2022 Dec. 7];24(2):14. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2562