1.
อุปนิสากร ส, ส่งวัฒนา ป, แซ่เซี้ย ว. ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนของเลือดดำที่ตำแหน่งขาหนีบในผู้ที่มีสุขภาพดี. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2023 Jan. 27];25(3):25. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2620