1.
ธรรมพนิชวัฒน์ ว. บทบรรณาธิการรับเชิญ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นไทย. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 11 [cited 2022 Nov. 27];25(4):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2629