1.
แสงงาม จ, ธรรมพนิชวัฒน์ ว, เลาหเพ็ญแสง ม, พยัคฆเรือง ส. ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด. TJNC [Internet]. 2015 Jun. 8 [cited 2023 Jan. 29];30(1):86-98. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34682