1.
อุปนิสากร ส, สมหมาย ท, วัฒนประสาน ป, บุญรัตน์ จ. การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2022 Aug. 12];30(2):86-100. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39663