1.
มหาพรหมท, Monkong S, Wongvatunyu S. ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ. TJNC [Internet]. 2017Nov.19 [cited 2020Jul.4];32(3):50-5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/95858