กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาลำดับพันธุกรรมทางงานอณูชีวโมเลกุลของเชื้อหนองในในกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยวิธี Neisseria gonorrhoeae multiantigen sequence typing (NG-MAST) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล