กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 มิติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล