กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7 ชนิด ในกลุ่มหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ด้วยวิธี Multiplex Real-Time PCR Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy