[1]
บัวสกุล ป. , แสงประเสริฐ พ. และ กิตติเยาวมาลย์ ร. 2020. ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561. วารสารโรคเอดส์. 32, 2 (เม.ย. 2020), 42–53. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2020.4.