[1]
ภูริศรี ท. 2021. การพัฒนาชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ. วารสารโรคเอดส์. 33, 2 (พ.ค. 2021), 91–101. DOI:https://doi.org/10.14456/taj.2021.8.