(1)
บัวสกุล ป. .; แสงประเสริฐ พ. .; กิตติเยาวมาลย์ ร. . ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. Gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561. Thai AIDS Journal 2020, 32, 42-53.