[1]
บัวสกุล ป. ., แสงประเสริฐ พ. ., และ กิตติเยาวมาลย์ ร. ., “ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561”, Thai AIDS Journal, ปี 32, ฉบับที่ 2, น. 42–53, เม.ย. 2020.