[1]
ปฐวีศรีสุธา ป., “การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในโรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564”, Thai AIDS Journal, ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 101–112, ส.ค. 2023.