[1]
รัตนชัยวงศ์ ส. 2019. แนวทางการสืบค้นเพื่อหาสาเหตุของภาวะสูญเสียโปรตีนทางลำไส้และการให้โภชนบำบัด. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 27, 2 (ธ.ค. 2019), 67–78.