[1]
ทองปาน ม. และ วิชานศวกุล ศ. 2019. ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 27, 1 (มิ.ย. 2019), 51–57.