[1]
ศุภสินธุ์ อ. 2020. สาระสำคัญการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไต. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 23, 2 (มิ.ย. 2020), 3–6.