[1]
วงศ์ศรีชนาลัย ว. 2020. โภชนบำบัดในภาวะการหายใจล้มเหลว. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 23, 2 (มิ.ย. 2020), 12–17.